Privacy policy

REGULAMIN STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO
www.marcinofficial.com
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za
  pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej
  „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Trade Group Piotr Patrzałek NIP: 657 101 12
  82, address: ul. Malinowa 55, 25-387 Kielce; tel: 510 200 970, adres email: piotr@potrus.pl
 3. Adresem nadania/zwrotów/reklamacji/korespondencji jest: Piotr
  Patrzałek ul. Kościuszki 50/30, 25-387 Kielce.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z
  Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu
  przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
  §2
  ZAMÓWIENIA
 8. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie
  internetowej Sklepu,
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych
  pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep
  potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić
  przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać
  przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione
  wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź
  sposobu zapłaty.
 10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu
  przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w
  szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy
  wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią
  oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie
  składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy
  sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta
  poprzez akceptację płatności.
 12. Czas realizacji zamówień w formie fizycznego produktu złożonych, w
  weekend, lub w dniach wolnych od pracy, może być dłuższy.
  §3
  PŁATNOŚCI
 13. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy
  płatności.
 14. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 15. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 16. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
 17. Dostępne formy płatności:
 18. ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.),
  Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH
  S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao
  S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),
  PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony
  Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium –
  Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank
  Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność
  online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), Tmobile
  Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank
  S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.),
  Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay
  (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK
  (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.)
 19. Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank
  S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank
  Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank
  S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
  Maestro
  §4
  WYSYŁKA TOWARU
 20. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
  w przypadku zamówienia produktu fizycznego, lub na podany w
  zamówieniu adres email w przypadku zamówienia produktu cyfrowego.
 21. Koszt wysyłki towaru za pomocą adresu e-mail jest darmowy. Koszt
  wysyłki fizycznego produktu (płyty CD) wynosi 3 Euro. Jest to koszt
  ustalony przez Pocztę Polską S.A. zgodnie z taryfą wysyłki listów
  ważących do 100g.
 22. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji
  zamówenia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji bądź
  przesłania potwierdzenia przelewu na adres email: piotr@potrus.pl.
  §5
  REKLAMACJE
 23. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do
  Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 24. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 3 dni
  roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz z opisem
  niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga
  zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru,
  termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas
  uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 25. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi
  nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi
  Sklep.
 26. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące
  błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np.
  kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 27. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych
  sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w
  pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
  rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych
  opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą
  zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
  §6
  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 28. podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 29. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży
  Sklepowi, w terminie 30 dni od odbioru towaru, oświadczenie o
  odstąpieniu od umowy.
 30. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 5 dni od złożenia
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w
  stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym
  opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki
  ponosi Klient.
 31. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan
  przekazanego produktu.
 32. W terminie 5 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi
  zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku
  bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku
  płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 33. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i
  3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne,
  towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej
  kwoty.
 34. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach
  określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w
  zakresie:
 35. a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem
  terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług,
  a nie sprzedaży towarów),
 36. b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
  nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego
  opakowania,
 37. c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie
  zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 38. d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym
  przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 39. e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone
  lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 40. f) dostarczania prasy,
 41. g) usług w zakresie gier hazardowych.
  §7
  OCHRONA PRYWATNOŚCI
 42. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 43. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od
  Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu
  handlowego.
 44. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do
  żądania usunięcia.
  §8
  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na
  stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej
  zgody Sklepu.
  §9
  WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY
  REGULAMINU
 45. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
  Sklepu.
 46. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą
  w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów
  zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
  obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
Newsletter
Your cart