Privacy policy

REGULAMIN STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO
www.marcinofficial.com
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za
    pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej
    „Regulamin”].
  2. Właścicielem Sklepu jest: Trade Group Piotr Patrzałek NIP: 657 101 12
    82, address: ul. Malinowa 55, 25-387 Kielce; tel: 510 200 970, adres email: piotr@potrus.pl
  3. Adresem nadania/zwrotów/reklamacji/korespondencji jest: Piotr
    Patrzałek ul. Kościuszki 50/30, 25-387 Kielce.
  4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z
    Klientem.
  5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu
    przez Klienta.
  6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
    §2
    ZAMÓWIENIA
  8. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie
    internetowej Sklepu,
  9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych
    pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep
    potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić
    przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać
    przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione
    wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź
    sposobu zapłaty.
  10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu
    przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w
    szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy
    wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią
    oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie
    składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy
    sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta
    poprzez akceptację płatności.
  12. Czas realizacji zamówień w formie fizycznego produktu złożonych, w
    weekend, lub w dniach wolnych od pracy, może być dłuższy.
    §3
    PŁATNOŚCI
  13. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy
    płatności.
  14. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
  15. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
  16. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
  17. Dostępne formy płatności:
  18. ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.),
    Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH
    S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao
    S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),
    PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony
    Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium –
    Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank
    Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność
    online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), Tmobile
    Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank
    S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.),
    Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay
    (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK
    (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.)
  19. Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank
    S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank
    Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank
    S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
    Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
    Maestro
    §4
    WYSYŁKA TOWARU
  20. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
    w przypadku zamówienia produktu fizycznego, lub na podany w
    zamówieniu adres email w przypadku zamówienia produktu cyfrowego.
  21. Koszt wysyłki towaru za pomocą adresu e-mail jest darmowy. Koszt
    wysyłki fizycznego produktu (płyty CD) wynosi 3 Euro. Jest to koszt
    ustalony przez Pocztę Polską S.A. zgodnie z taryfą wysyłki listów
    ważących do 100g.
  22. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji
    zamówenia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji bądź
    przesłania potwierdzenia przelewu na adres email: piotr@potrus.pl.
    §5
    REKLAMACJE
  23. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do
    Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
  24. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 3 dni
    roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz z opisem
    niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga
    zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru,
    termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas
    uzyskania przez Sklep takiej opinii.
  25. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi
    nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi
    Sklep.
  26. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące
    błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np.
    kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
  27. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych
    sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w
    pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
    rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych
    opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą
    zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
    §6
    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  28. podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
    odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
    z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
  29. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży
    Sklepowi, w terminie 30 dni od odbioru towaru, oświadczenie o
    odstąpieniu od umowy.
  30. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 5 dni od złożenia
    oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w
    stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym
    opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki
    ponosi Klient.
  31. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan
    przekazanego produktu.
  32. W terminie 5 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi
    zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku
    bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku
    płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
  33. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i
    3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne,
    towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej
    kwoty.
  34. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach
    określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w
    zakresie:
  35. a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem
    terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług,
    a nie sprzedaży towarów),
  36. b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
    nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego
    opakowania,
  37. c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie
    zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  38. d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym
    przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  39. e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone
    lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  40. f) dostarczania prasy,
  41. g) usług w zakresie gier hazardowych.
    §7
    OCHRONA PRYWATNOŚCI
  42. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego
    danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  43. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od
    Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu
    handlowego.
  44. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do
    żądania usunięcia.
    §8
    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
    Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na
    stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej
    zgody Sklepu.
    §9
    WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY
    REGULAMINU
  45. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
    Sklepu.
  46. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą
    w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów
    zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
    obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
Newsletter
Your cart